บริการจากเรา

สอนภาษาจีน  ติวสอบ ทุกระดับ HSK1-6  , YCT1-4, Pat7.4

 • ระดับพื้นฐาน: (พินอิน,ออกเสียง,สนทนา,ทักษะการเขียน,การพิมพ์) HSK1-2
 • ระดับกลาง: ( 汉语教程,博雅汉语,汉语桥梁เล่ม1-4 ,ติวสอบ HSKระดับกลาง,ติวสอบ  Pat7.4ภาษาจีน) HSK 3-4
 • ระดับสูง: (汉语教程,博雅汉语,汉语桥梁เล่ม5-8 ,ติวสอบ HSKระดับสูง) HSK5-6
 • เรียนต่อตัว หรือกลุ่มเล็กเพื่อความเข้าใจที่ดีกว่า
 • สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
 • มีความเป็นกันเองในการเรียน ถามตอบคำถามได้อย่างะเอียดลึกซึ้ง
 • สอนโดยเน้นความเข้าใจผู้เรียนเป็นหลัก
 • ปรับเสริมทักษะแต่ละด้านในการเรียน ตามความเหมาะสมของผู้เรียน
 • โดยครูผู้เรียนที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจธรรมชาติการเรียนภาษาจีนอย่างถ่องแท้ จัดปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
 • อิงหนังสือการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลจากประเทศจีน

รับแปลภาษาจีน –ไทย, ภาษาไทย- จีน
( เอกสารทางด้านธุรกิจ,อุตสาหกรรม,บทความข่าวสารทั่วไป และอื่นๆ)

ด้วยทีมงานนักแปลภาษาที่ประกอบไปด้วยผู้มีองค์ความรู้และมีความแตกฉานทางด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านภาษาจีนจากประเทศจีน และประสบการณ์ทางด้านงานแปลมากมายหลายบริษัท ทั้งงานแปลของบริษัทประจำและงานแปลทั่วไป ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่างานแปลของท่านจะมีความถูกต้องสมบูรณ์และนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 • แปลภาษาจีน – ภาษาไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 450บาท
 • แปลภาษาไทย – ภาษาจีน เริ่มต้นที่หน้าละ 500บาท

(งานแปลทุกชนิด พิจารณาราคาจากเนื้อหาของเอกสาร ความหนาแน่นของเนื้อหา รวมทั้งภาษาของต้นฉบับ)

รับต้นฉบับผ่านทางอีเมล์ เป็นไฟล์ภาพ PDF หรือ Word (ตัวอักษรมีความชัดเจน)
หลังจากส่งงานหากมีข้อแก้ไข สามารถส่งแก้ไขได้ภายใน 1 วัน 

บริการล่ามภาษาจีนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
(ด้านการแพทย์ ,ด้านอุตสาหกรรมโรงงาน, เทคโนโลยี, การประชุมสัมมนาต่างๆ ,งานประสานงานต่างประเทศ รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารภาษาจีน )

เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ และธุรกิจของท่านเป็นเรื่องสำคัญกว่า ให้เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการสื่อสารของธุรกิจท่าน โดยล่ามภาษาจีนที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปีทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านการประสานงานต่างประเทศให้กับบริษัทชั้นนำ รับรองลูกค้าจากจีนและติดตามบริษัทลูกค้าดูงานที่ประเทศจีน รวมทั้งล่ามในลักษณะอื่นๆตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจว่าการสื่อสารจะไม่ใช่อุปสรรคของธุรกิจท่านอีกต่อไป